Rólunk

Irányelv:

 Az alapító tagok megállapodnak abban hogy irányelvük az adott gépjármű típus különböző modeljjeinek értékőrzése.
 Emberi kapcsolatok létrehozása.
 A kapcsolatok a virtuális világból, valósába való átültetése saját szervezésű, illetve az egyesület álltal támogatott különböző autós rendezvények, találkozók alkalmával. Hagyomány teremtés, hagyomány őrzés. Közösség létrehozása, a közösségi kapcsolatok ápolása, megerősítése..

Tevékenység:

 Az alapító tagogok továbbá megállapodnak hogy, az álltaluk létrehozott egyesület tevékenysége: Autós rendezvények szervezése, lebonyolítása.
 Autós talákozók szervezése, lebonyolítása.
Ezen rendezvényekhez hozzátartozó kísérő programok szervezése lebonyolítása.
 Minőségi klubélet biztosítása a tagok részére.
 Baráti kapcsolatok kialakítása, ápolása társegyesületekkel.
 Nemzetközi kapcsolatok kialakítása.
Támogatók, mecénások felkutatása.
Jótékonysági szervezetekkel való együttműködés.
 A szabadidő hasznos, és tartalmas eltöltését szolgáló közösségi találkozók szervezése lebonyolítása.
Különféle autós sportok támogatása, szervezése lebonyolítása.
Hazánk kúltúrális, kézműves értékeinek bemutatása, népszerűsítése.